Informačný portál o leasingoch, úveroch a pôžičkách na auto

Ako získať leasing


 

O tom, ktorý leasing na auto si vybrať sa dočítate v článku [ Leasing na auto ].

 

 

Leasing prebieha v nasledovných krokoch:

 • vyplňte nezáväznú žiadosť o leasing
 • leasingová spoločnosť si vás preverí spolu s dodanými informáciami
 • v spolupráci s leasingovými spoločnosťami vám pripravíme niekoľko variantov lízingového financovania, pre ktoré sa môžete rozhodnúť
 • nasleduje dodanie potrebných dokumentov a podpis leasingovej zmluvy
 • leasingová spoločnosť uzavrie zmluvu s dodávateľom automobilu
 • auto začnete užívať
 • nasledujú pravideľné leasingové splátky
 • po tom ako všetky splátky splatíte sa môžete rozhodnúť predmet odkúpiť za vopred dohodnutú cenu

 

 

Pokúste sa overiť si leasingovú spoločnosť pred tým ako s ňou uzatvoríte zmluvu. Overiť si jej finančné výsledky nemusí byť pre laika jednoduché, no to čo zvládne každý je zistiť si koľko rokov už pôsobí na trhu a či sa o nej v novinách niečo dôležité písalo. Dajte si však pozor, niektoré články uverejňuje v novinách samotná spoločnosť ako svoje PR. Tieto články by mali mať v novinách oddelené miesto a mali by byť označené "tlačové správy". Dobrým ukazovateľom životaschopnosti firmy sú napríklad aj moderné a udržiavané webové stránky s dostatkom informácií a telefónnym číslom, na ktorom vám zodpovedajú vaše otázky.

 

Všetky rady ohľadne výberu je možné zjednodušiť na hlavnú otázku, ktorá by vás mala zaujímať pri jednaní s leasingovými spoločnosťami: Zaujímajte sa o celkové obstarávacie náklady — tzn. kompletná suma ktorú dohromady zaplatíte počas celej doby splácania.

 

 

Potrebné tlačivá pre súkromnú osobu:

 • OP (občiansky preukaz) Jeho kópiu si vyhotoví leasingová spoločnosť
 • Pas, rodný list, vodičský preukaz — druhý doklad totožnosti
 • Informácie o súčasnom zamestnaní
 • Dokladovanie čistého mesačného príjmu
 • Informácia o tom, koľko osôb v domácnosti vyživujete
 • Súhlas partnera o tom, že súhlasí s uzatvorením lízingovej zmluvy
 • (cudzinci) povolenie k pobytu v SR, kópiu si vytvorí leasingová spoločnosť
 • (spätný leasing) výpis z účtu
 

Potrebné tlačivá pre podnikateľa (firmu):

 • Doklad o registrácií firmy
 • Živnostenský list alebo iný z dokladov o registrácií firmy, kópiu si vytvorí leasingová spoločnosť
 • OP (občiansky preukaz) Jeho kópiu si vyhotoví leasingová spoločnosť
 • Ďaňové priznania za 1-2 roky
 • (spätný leasing) výpis z účtu
 • (zástupca firmy) Výpis z obchodného registra
 • (zástupca firmy) Účtovná uzávierka

 

 

Leasingové spoločnosti predkladajú veľmi podobné leasingové zmluvy. Pre vašu úplnú istotu by ste si však nemali zabudnúť pred podpisom leasingovej zmluvy skontrolovať či obsahuje najdôležitejšie informácie:

 • vaše osobné údaje a údaje leasingovej spoločnosti (názov, adresa, sídlo, meno a priezvisko fyzickej osoby, bydlisko, DIČ)
 • predmet leasingu s cenou
 • presná výška leasingovej splátky
 • odkupná cena automobilu po riadnom dosplácaní leasigových splátok
 • výška prvej mimoriadnej splátky — akontácia (môže sa jednať aj o zálohu na nájomné alebo zálohu na kúpnu cenu)
 • dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy, dátum ukončenia zmluvy
 • dátum kedy vám bude automobil odovzdaný — odovzdanie predmetu zmluvy (keď dostanete automobil do užívania podpisujete preberací protokol)
 • rozpis splátok s dátumami, ktoré budete splácať
 • informáciu o poistení splácania leasingu
 • na zmluve musí byť uvedené v akom stave bol automobil odovzdaný a ako sa budú financovať opravy
 • informácia o výške pokuty (penále) v prípade, že nebudete splácať alebo inak porušíte podmienky zmluvy

 

 

Vždy si doprajde dostatok času na prečítanie celej lízingovej zmluvy so všetkými prílohami. Aj strany s najmenšími písmenami! Buďte informovaní o tom čo podpisujete. Ak niečomu v podmienkach (s ktorými musíte pri podpise sphlasiť) nerozumiete, nechajte si to od lízingovej spoločnosti vysvetliť.

 

Väčšina lízingových zmlúv sa riadne ukončí uplynutím doby a uhradením všetkých leasingových splátok. Leasingová spoločnosť potom prevedie auto do vašeho osobného vlastníctva. Pri predčasnom splatení je tiež možnosť dohody s leasingovou spoločnosťou. Pokračovanie ďalšieho leasingu je tiež považované za dôvod riadneho ukončenia leasingovej zmluvy.

 

Na nasledovné veci by ste si mali dať pozor, pretože pri nich môže leasingová spoločnosť odstúpiť od leasingovej zmluvy. Ak dodávateľ auta odstúpil od zmluvy s leasingovou spoločnosťou pred tým ako auto ste auto dostali do užívania. V prípade, že riadne neplatíte leasingové splátky podľa vytýčeného leasingového kalendára bude to tiež považované za porušenie zmluvy a dôvod k odstúpeniu. Ak bol voči vám zahájený konkurz alebo ste ukončili vaše podnikanie alebo v prípade, že zmeníte adresu vášho trvalého pobytu alebo sídlo spoločnosti za hranice Slovenskej republiky, môže to lízingová spoločnosť vyhodnotiť ako porušenie zmluvy. Pamätajte, leasingová zmluva je nastavená vždy tak, že leasingová spoločnosť sa môže sama kedykoľvek rozhodnúť, že nejakým iným spôsobom výrazne porušujete leasingovú zmluvu.

 

Pamätajte, ak raz podpíšete leasingovú zmluvu, musíte ju celú riadne dosplácať. Nevyhnete sa tomu ani zrušením zmluvy. Častokrát je penále ďaleko nevýhodnejšie ako riadne dosplácanie podľa kalendára leasingových splátok.

 

 

>>> Pokračujte v čítaní: [ Leasingová kalkulačka ]

 

Mohlo by vás zaujímať:
[ Ako získať finančný leasing ]
Ako získať spätný leasing ]
Ako získať operatívny leasing ]
[ Ako získať úver na auto ]Novinky emailom

Dostávajte od nás informácie o leasingu