Informačný portál o leasingoch, úveroch a pôžičkách na auto

Finančný leasing


 

Pre finančný lízing sa rozhodujete ak chcete nadobudnúť auto, motocykel alebo vybavenie do osobného vlastníctva. Možnosť nadobudnutia predmetu leasingu do osobného vlastníctva po dosplávaní leasingových splátok — predkupné právo — je to, to finanančý lízing odlišuje od ostatných leasingov. Na zmluve musí byť informácia o tom, že po dosplácaní leasingových splátok máte predkupné právo na leasingovanú vec za vopred dohodnutú, konkrétnu sumu. Finančný leasing je najčastejšia forma leasingu.

 

 

O ostatných druhoch leasingov ste si mohli prečítať v článku [ Leasing na auto ]. 

 

 

V tomto článku (čítajte nižšie) si preberieme už podrobne čo je to finančný leasing. Pozrieme sa na ukážkové príklady finančného lízingu. Ponúkneme vám aj lízingovú kalkulačku s aktuálnymi prepočtami.

 

Najčastejším spôsobom ako získať auto na finančný leasing je, že si vyhliadnete automobil a leasingovej spoločnosti zaplatíte časť jeho ceny ako prvú splátku - akontáciu. Leasingová spoločnosť za vás zaplatí zvyšok ceny. Túto sumu teda leasingová spoločnosť bude chcieť vrátiť naspäť s úrokom vo forme leasingových splátok. Počas celej doby splácania je auto stále vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Pozor! Na rozdiel od operatívneho leasingu, pri finančnom leasingu lízingová spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a opravy na vozidle. Tie si budete musieť hradiť popri pravidelných splátkach. Po tom, ako dosplácate lízingové splátky aj s úrokmi, z ktorých leasingová spoločnosť žije, ste prvý v poradí kto si môže odkúpiť auto. Nazýva sa to, že máte na auto predkupné právo.

 

 

Možno vás skôr zaujala možnosť požičať si peniaze na auto, Oproti lízingu, je automobil vo vašom osobnom vlastníctve hneď po podpise zmluvy. Počas celého splácania spotrebného úveru na auto ste majiteľom vozidla. Viac sa o bezúčelovej pôžičke na auto dočítate v článku: 
[ Pôžička, úver na auto ].

 

 

Pri finančnom leasingu musí mať auto okrem povinného zmluvného poistenia (PZP) aj havarijné poistenie. Túto podmienku má každá leasingová spoločnosť. Havarijné poistenie môže byť zahrnuté už v cene leasingu alebo je ho možné uzatvoriť priamo pri podpisovaní leasingovej zmluvy. Cena havarijnej poistky záleží zvyčajne od hodnoty vozidla, môže sa pohybovať od 80 €, ale pri luxusných vozidlách kľudne aj nad 500 €.

 

Významnom črtou finančného leasingu je aj podľa legislatívy to, že zodpovednosť za škody na leasingovanom vozidle, dokonca aj pokles tržnej ceny, je prenesená na vás. To znamená, že opravy hradíte vy. Stojí preto za pripomenutie, že pri porovnaní celkových nákladov na lízingy by ste mali k finančnému leasingu pripočítať aj opotrebenie a náklady na opravy počas celej doby splácania. Ročný servis automobilu môže stáť odhadom medzi 500-1200€ ročne. Jedná sa o bežnú údržbu, ako sú napríklad dopĺňanie a výmena kvapalín (výmena oleja, brzdnej kvapaliny, dopĺňanie zmesy do ostrekovačov, či chladiča), výmena filtrov (peľový, palivový,...), prezúvanie pneumatík...  Taktiež treba počítať aj s nákupom pneumatík, ako zimných tak aj letných. Samozrejme, že z času na čas sa môže na vozidle objaviť aj porucha, čo je viac pravdepodobné u staršieho auta. Ak chcete jazdiť bezpečne a neohrozovať svoj život a predmet lízingu, pravideľným opravám sa nevyhnete.

 

 

V tomto linku nájdete podrobný rozpis rozdielov medzi leasingami automobilov a spotrebnými úvermi na auto vrátane odhadu nákladov:
Úver alebo leasing ? ]

 

 

Finančný leasing sa podpisuje na minimálnu dobu 36 mesacov (3 roky), bežne na 54 až 60 měsíců (4,5 – 5 rokov) a maximálne na 114 mesiacov (9,5 roka). Na toto obdobie je zvyčajne úroková sadzba fixná. Treba počítať s prvou, vyššou splátkou — nazýva sa akontácia. Porovnajte si viac leasingových ponúk. Leasingové spoločnosti sa predháňajú v získavaní klientov. Veľa z nich vám poskytne leasing aj bez prvej mimoriadnej splátky. Úroky z leasingu sú pre nich dostatočne zaujímavé. V špeciálnych prípadoch je možné zjednať odklad začiatku splácania (až 6 mesiacov). Skontrolujte, či pri porovnaní celkových nákladov pri konkurenčných leasingoch bola do konečnej ceny zarátaný aj poplatok za vypracovanie leasingovej zmluvy. Aj táto suma môže byť pri niektorých leasingových ponukách nulová.

 

 

Príklad finančného leasingu:
Chcete 5. ročné auto v hodnote 10000€, ktoré budete splácať 3 roky. Tabuľka obsahuje 3 varianty, ktoré sa líšia v tom, akú veľkú čiastku sa rozhodnete zaplatiť ako prvú mimoriadnu splátku, akoby zálohu — akontáciu.

 

 

Ak sa rozhodnete zaplatiť prvú splátku 10% z ceny, 1000 € (akontácia) Ak sa rozhodnete zaplatiť prvú splátku 30% z ceny, 3000 € (akontácia) Ak sa rozhodnete zaplatiť prvú splátku 60% z ceny, 6000 € (akontácia)

36 mes splátok po 285,16 € / 10266 €

36 mes splátok po 223,80 € / 8057 €

36 mes splátok po 130 € / 4680 €

Lízingový koeficient: 1,1266 Lízingový koeficient: 1,1057 Lízingový koeficient: 1,0680

Úroky 1266€
(ktoré si dáte do nákladov)

Úroky 1057€
(ktoré si dáte do nákladov)

Úroky 680€
(ktoré si dáte do nákladov)

Cena lízingu s DPH: 11266 € Cena lízingu s DPH: 11057 € Cena lízingu s DPH: 10680 €
*Povinné zmluvné poistenie (PZP) ~180 € rok / 540 € *Povinné zmluvné poistenie (PZP) ~180 € rok / 540 €     *Povinné zmluvné poistenie (PZP) ~180 € rok / 540 €    
*Povinné havarijné poistenie ~193 € rok / ~579 € *Povinné havarijné poistenie ~193 € rok / ~579 € *Povinné havarijné poistenie ~193 € rok / ~579 €
Za 5 rokov zaplatíte spolu: 12385 €
(11266+540+579)
Za 5 rokov zaplatíte spolu: 12176 €
(11057+540+579)
Za 5 rokov zaplatíte spolu: 11799 €
(10680+540+579)
Do nákladov za 5 rokov možno dať 2385 €
(1266€+540+579)
Do nákladov za 5 rokov možno dať 2176 €
(1057€+540+579)
Do nákladov za 5 rokov možno dať 1799 €
(680€+540+579)

 

 

V niektorých bankách je možné platiť leasingové splátky aj štvrťročne. Všimnite si, prosím, že sme tabuľku neukončili ako iní spočítaním ceny leasingu. Pre skutočné posúdenie nákladov za finančný leasing je potrebné pripočítať povinné zmluvné poistenie počas celej doby leasingu a cenu za havarijné poistenie, ktoré je pri finančných leasingoch zvyčajne povinné. Je tiež dobré myslieť aj na to, že pre porovnanie finančného leasingu napríklad s operatívnym leasingom je nutné odhadnúť aj náklady aspoň na základné opravy auta. Môžeme ich odhadnúť niekde okolo 1000€ / rok, teda 3000€ počas 3. ročného leasingu.

 

Finančný leasing je možné uplatniť si ako náklad do daní. Neodpíše sa jednorázovo, ako pri úvere na auto, ale odpisuje sa postupne, počas splácania splátkového kalendára. Daňovníčka rozdeľuje splátkový kalendár pri finančnom leasingu (hore; akontácia 30%) nasledovne:

 

 

Č. splátky Splat-nosť Základ dane DPH Leasin-
gová splátka
Istina Úrok Hava-rijné PZP K úhrade Vznik daňovej
povinnosti
1 ... 2500€ 500€ 3000€ 2400€ 0€ 16,08€ 15€ 3000€ ...
2 ... 186,50€ 37,30€ 223,80€ 108,17€ 78,33€ 16,08€ 15€ 254,88€ ...
3 ... 186,50€ 37,30€ 223,80€ 110,03€ 76,47€ 16,08€ 15€ 254,88€ ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35 ... 186,50€ 37,30€ 223,80€ 184,63€ 1,87€ 16,08€ 15€ 254,88€ ...
36 ... 186,50€ 37,30€ 223,80€ 186,50€ 0€ 16,08€ 15€ 254,88€ ...

 

 

 

Tabuľka ukazuje Splátkový kalendár, ktorý je zároveň z daňového hľadiska faktúra pre DPH. Sumy zvýraznené modrou farbou je možné dať si do nákladov (stĺpce 7-9). Pred tým ako dostanete konkrétny splátkový kalendár nie je možné presne vypočítať koľko budete v ktorom mesiaci splácania odpisovať na daniach. Uvedený splátkový kalendár vám však môže slúžiť pre presnejšiu predstavu. Z hľadiska celkových nákladov na leasing vás však pravdepodobne bude zaujímať iba súčet týchto súm.

 

To čo si uplatňujete do daní ako náklady je všetko okrem istiny: úrok, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie prípadne niečo ďalšie. Úrok je v splátkovom kalendári najvyšší na začiatku (v našom príklade 42%). Na konci leasingového kalendára je výška úroku 0.. Pre vás to znamená, že je takmer jedno či splatíte leasing predčasne alebo nie. Väčšina úroku, s ktorým leasingová spoločnosť počíta ako so zárobkom, už bude zaplatená. Ďalšie informácie sa o finančnom leasingu a daniach sa dočítate v článku [ Leasing auta a dane ].

 

 

 

>>> Čítajte ďalej [ Leasingová kalulačka — Vypočítajte si výšku vašich leasingových splátok ]Novinky emailom

Dostávajte od nás informácie o leasingu