Informačný portál o leasingoch, úveroch a pôžičkách na auto

Leasing auta a dane


 

Ako si dať leasingované auto do nákladov? Daňová uznateľnosť leasingu na auto, teda to či si môžeme leasingovú splátku zahrnúť do nákladov, "odpísať z daní",  je veľmi častá otázka. Odpoveď znie: "Áno, ale treba si skontrolovať niekoľko vecí".

 

Pred tým ako môžete uvažovať o odpočítaní nákladov na leasing auta z daní treba si skontrolovať, či vaša zmluva o leasingu spĺňa podmienky definované ako finančný prenájom[1]. Ako lízingová zmluva sa často uzatvára tzv. nepomenovaná zmluva §269 ods. 2 [3]. To že ste s lízingovkou podpísali zmluvu typu "nepomenovaná" znamená, že musíte splniť všetko na čo ste sa zaviazali. Momentálne neexistuje legislatíva, ktorá by prikazovala lízingovým spoločnostiam sľubiť vám niečo špeciálne. Všetky náležitosti zmluvy si upravujú zmluvné strany na základe vzájomnej dohody. Je to štandardný postup, neurobíte s tým pravdepodobne nič, je však dobré o tom vedieť. 

 

Finančný leasing je definovaný ako finančný prenájom[1], tj.  "obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy, v ktorej je dohodnuté právo kúpy prenajatej veci". Auto zobrané na leasing je možné odpisovať "... aj keď nemá k tomuto majetku vlastnícke právo"§24 ods. 1 [1]. "Doba trvania nájmu musí byť aspoň 60 % doby odpisovania." Najmenej na 3 roky. Špecifikom je to, že "DPH u neplatiteľa nie je súčasťou obstarávacej ceny"§25 ods. 6 zákona [1]. V podvojnom účtovníctve sa táto DPH účtuje na účet číslo 548 (Ostatné náklady na hospodársku činnosť — daňovo uznaný náklad). V prípade jednoduchého účtovníctva sa jedná o výdavok zahrňovaný do základu dane. Na každý kalendárny mesiac počas finančného leasingu sa výška daňového odpisu určuje rovnomerne.

 

Pri dani z pridanej hodnoty[2] treba prihliadať na to aký typ leasingovej zmluvy bol podpísaný:

  • Na finančný leasing sa pozeráme ako na dodanie tovaru.§8 ods. 1 písm. c) [2] V tomto prípade si ihneď po dodaní tovaru môžete uplatniť právo na odpočítanie DPH v plnej výške.
  • alebo sa na finančný leasing pozeráme ako na opakované dodanie služby.§9 ods. 1 písm. b) [2] Právo na odpočítanie vzniká v tomto prípade tiež ihneď po dodaní auta do užívania, no odpočet DPH sa musí uplatňovať postupne, rozpočítaný na celú dĺžku trvania leasingových splátok.
     

 

K tomu aby ste si mohli v oboch prípadoch uplatniť odpočet DPH potrebujete faktúru od prenajímateľa§74 ods. 1 zákona [2], tj. leasingovej spoločnosti. Splátkový kalendár, ktorý je súčasťou zmluvy, sa za takúto faktúru považuje.

 

Leasing auta z daňového hľadiska nie je vždy úplne jednoduchá vec. Naša rada znie do porovnania leasingových ponúk zohľadnite aj náklady resp. daňové bonusy za leasing. Poraďte sa, prosím s vašou daňovou poradkyňou alebo účtovníčkou.

 

 

Zákony vzťahujúce na leasing sa menia, tak ako iné zákony, veľmi často. Ak chcete presné a aktuálne informácie, navštívte prosím profesionálnu daňovú poradkyňu. Poradí vám ako presne zaviesť lízing do účtovníctva a daní. Informácie na tejto stránke majú informatívny charakter.

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať:
[ Ako počítať finančný leasing do nákladov  ]

 

 

Citované zákony:Novinky emailom

Dostávajte od nás informácie o leasingu