Informačný portál o leasingoch, úveroch a pôžičkách na auto

UniCredit Leasing


UniCredit Leasing Slovakia je lízingová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom lízingovom trhu už od roku 1996 a je súčasťou finančnej skupiny UniCredit.

 

Finančný lízing

Je najrýchlejším spôsobom finacovania. UniCredit vám poskytne široký výber možností pre individuálne nastavenie výšky splátok presne tak, ako potrebujete. 

 

Charakteristika finančného lízingu

Dĺžka splácania - od 36 do 60 mesiacov

Zvýšená splátka vopred - od 10%

Frekvencia splácania - mesačne

 

Ďalšie výhody a služby

 • Garancia výšky plsátok počas celej doby lízingu
 • Ponúkame vám zvýhodnené poistné sadzby
 • Bezkonkurenčná rýchlosť a komfort
 • Podpis zmluvy priamo u predajcu, kde vaše auto kupujete
 • V optimálnom prípade na vašom aute odchádzate už za 24 hodín po podpise zmluvy
 • Ak ešte len uvažujete o financovaní kúpy vášho auta, urobte si predstavu prostredníctvom žiadosti o finančnú kalkuláciu alebo kontaktujte zástupcu UniCredit Leasing, ktorý vám ochotne poradí
 • V prípade, že je to pre vás výhodné, ponúkame vám ďalšie formy financovania prostredníctvom úveru CarCredit alebo predaja na splátky

 

Dokumenty potrebné k uzavretiu zmluvy

Právnická osoba

 • Žiadosť o financovanie
 • Doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • Výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • Osvedčenie o IČ DPH
 • Číslo účtu
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • Daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • Aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

 

Fyzická osoba - podnikateľ

 • Žiadosť o financovanie
 • Občiansky preukaz
 • Iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • Živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • Osvedčenie o IČ DPH
 • Číslo účtu
 • Výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • Daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • Aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP


Fyzická osoba - nepodnikateľ

 • Žiadosť o financovanie
 • Občiansky preukaz
 • Iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • Číslo účtu
 • Potvrdenie od zamestnávateľa o priemernej mesačnej čistej mzde a v prípade potreby od manžela/ky (nie staršie ako 1 mesiac)
 • Vyplnené čestné prehlásenie manžela/ky zákazníka
 • Aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

 

+ doklady k predmetu, ak ide o použitý predmet alebo predmet dovezený zo zahraničia.

 

Poznámka: Jednotlivé požadované doklady sa môžu meniť v závislosti od výšky obstarávacej ceny vozidla, od výšky zvýšenej splátky vopred (tzv. akontácie) alebo v závislosti od skutočnosti, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo.

 

Operatívny lízing UniCredit

Operatívny lízing je prenájom, kde je doba nájmu kratšia ako doba životnosti prenajatého predmetu. Nájomca si zvyčajne po ukončení prenájmu auto neodkupuje, ale prenajatý predmet jednoducho vráti lízingovej spoločnosti za vopred dohodnutých podmienok.

 

 

 

Viac o UniCredit lízingu na www.unicreditleasing.sk

 

 

Späť   Lízingová kalkulačka


Novinky emailom

Dostávajte od nás informácie o leasingu