Informačný portál o leasingoch, úveroch a pôžičkách na auto

Volkswagen Finančné služby


Finančný lízing

Je dlhotrvajúci zmluvný vzťah, pri ktorom sa čas trvania lízingu blíži ekonomickej životnosti veci (60% z doby odpisovania, resp. minimálne 36 mesiacov). Táto zmluva zahŕňa pre nájomcu, teda vás, prednostné právo kúpy predmetu lízingu, teda auta, či motorky.

 

Vlastnícke a majetkové vzťahy

Vlastníkom predmetu lízingu je počas celej doby prenajímateľ, teda lízingová spoločnosť resp. banka. 

Nájomca-podnikateľ vo svojom účtovníctve eviduje predmet lízingu ako svoj majetok, ktorý zaradí a odpisuje.

 

Vopred zaplatená časť obstarávacej ceny

Na začiatku lízingu platíte jednorázovú vyšiu čiastku tzv. akontáciu. Táto čiastka sa vypočítava z celkovej ceny vozidla, ktoré je predmetom lízingu. S touto platbou sa platí súčasne aj prvá splátka a administratívny poplatok.

 

Podnikatelia - od 15% do 70% z ceny vozidla  

Súkromné osoby - od 20% do 70% z ceny vozidla

 

Dĺžka lízingu

Dĺžku trvania lízingu si vyberáte samy. Možnosti nastavenia dĺžky lízingu od VW Finačné služby sú 36, 42, 48, 60 a 72 mesiacov.

 

 

Operatívny lízing - VWFS Fleet

Postaráme sa o údržbu vášho vozového parku. Zabezpečíme vám nákup vozidla, registráciu vozidla, poistenie, zabezpečíme pravidelný servis a údržbu. Taktiež vybavujeme poistné udalosti, starostlivosť o pneumatiky, cestnú daň atď. Po ukončení trvania zmluvy vozidlo zostáva našim majetkom a vy s ním nebudete mať žiadne dodatočné starosti. 

 

Výhody operatívneho lízingu

 • o vozový park sa nemusíte vôbec starať
 • v prípade problémov (nehody alebo technických problémov) máte možnosť použitia náhradného vozidla až na 25 dní
 • nakúpime vozidlá za vás
 • servisné a údržbové služby máte zadarmo v rámci rozsiahlej siete slovenských servisov
 • zastupujeme klienta v prípade servisovania a poistných udalostí
 • najvýhodnejšie poistenie
 • prefinancujete len tú dobu, po ktorú vozidlo používate
 • garantujeme výšku splátky, pevnú úrokovú mieru a kúpnu cenu vozidla
 • stačí vám jeden doklad počas celého obdobia lízingu - iba jeden trvalý príkaz
 • možnosť vyzžívať koncernové zľavy VW
 • a ešte omnoho viac...

 

Asistenčné služby máte v rámci ASA auto

 

Pokyny pre nájomcov vozidiel

 • Nemôžete zasahovať akýmkoľvek spôsobom do vozidla. Dovolená je len každodenná údržba (vysávanie, umývanie). 
 • Ste povinný vždy aktivovať všetky bezpečnostné systímy vozidla a používať mechanické zabezpečenie vždy, keď vozidlo opustíte.
 • Ak sa vám stane, že stratíte doklady alebo kľúče od vozidla, ste povinný bezodkladne kontaktovať VWFS a informovať ich.
 • Ak zistíte akúkoľvek závadu technického stavu vozidla vrátane opotrebovania pneumatík, okamžite kontaktujte VWFS alebo príslušný servis.

 

Viac o operatívnom lízingu nájdete tu.

 

 

Viac o VW lízingu na www.vwfs.sk

 

 

Späť   Lízingová kalkulačka


Novinky emailom

Dostávajte od nás informácie o leasingu